עמוד:13

הרחבה 30 נתון הריבוע . ABCD השלימו את שיעורי הקדקודים . D–ו C משימות לסיכום 31 כתבו את שיעורי הנקודות המסומנות במערכת הצירים . 32 תכננו וסרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות האלה : K ( -3 , -10 ) D ( 0 , 40 ) M ( 3 , 25 ) A ( -5 , -10 ) B ( -4 , 0 ) 33 נתון המלבן . EKGD השלימו את שיעורי הקדקודים של המלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר