עמוד:12

26 לפניכם שתי מערכות צירים , ובכל אחת מהן מסורטט טרפז . ליד כל קדקוד רשומים השיעורים שלו . א . כתבו ליד כל שנת המסומנת על הצירים מספר מתאים . ב . בכל אחד מהסרטוטים הטרפז סימטרי לגבי ציר . y כיצד הסימטרייה מתבטאת בשיעורי הקדקודים ? 27 א . סרטטו במערכת צירים מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים . אורך צלעו האחת 4 יחידות , אורך הצלע הסמוכה לה 7 יחידות , ושיעורי אחד מקדקודיו הם . ( -5 , 1 ) ב . מצאו את השיעורים של שאר קדקודי המלבן . ג . מצאו שני מלבנים נוספים המתאימים לנתונים וכתבו את שיעורי הקדקודים שלהם . ד . כמה מלבנים שונים המתאימים לנתונים האלה ניתן לסרטט ? הרחבה . א 28 סרטטו במערכת צירים משולש שקדקודיו הם : C ( 2 , -2 ) B ( 2 , 7 ) A ( -4 , 1 ) העבירו מהנקודה A גובה לצלע BC וסמנו את נקודת החיתוך . D–ב ב . מהם שיעורי הנקודה ? D ג . מהו האורך של הגובה ? AD ד . מהו שטח המשולש ? ABC הרחבה 29 הצורה המופיעה לפניכם סימטרית לגבי ציר . y האותיות d , c , b , a מסמנות את שיעורי הקדקודים . כתבו בעזרת האותיות האלה את שיעורי הקדקודים האחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר