עמוד:11

22 במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש ישר–זווית . ABC הניצבים מקבילים לצירים . א . השלימו את שיעורי הנקודות החסרים . ב . קבעו על סמך הסרטוט אם הנקודה ( -2 , 1 ) נמצאת : 1 בתוך המשולש 2 על אחד הקדקודים של המשולש 3 מחוץ למשולש 4 על אחת הצלעות של המשולש . 23 במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש ישר–זווית . ABC הניצבים מקבילים לצירים . נתונים השיעורים של שני קדקודים . א . כתבו את שיעורי הקדקוד . B ב . הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על אחד הניצבים של המשולש . ג . הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת מחוץ למשולש . דיון 24 נתונים שיעורי הקדקודים של מרובע : ABCD A ( -20 , -30 ) B ( -20 , 40 ) C ( 50 , 40 ) D ( 50 , -30 ) א . שערו מהו סוג המרובע . ABCD ב . סרטטו את המרובע ABCD במערכת הצירים ובדקו אם השערתכם נכונה . ג . האם המרובע הוא ריבוע ? נמקו . כאשר מסרטטים צורה גאומטרית במערכת צירים , אורך הקטע המייצג יחידה בציר x ואורך הקטע המייצג יחידה בציר y חייבים להיות שווים . 25 א . כתבו שיעורים של ארבע נקודות היכולות לשמש קדקודי מלבן במערכת צירים . ב . סרטטו מערכת צירים , סמנו את הנקודות ובדקו אם אכן התקבל מלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר