עמוד:9

במערכת צירים שני הצירים חייבים להיות תקינים . בציר–מספרים תקין המספרים מסודרים בסדר עולה משמאל לימין ( ציר ( x או מלמטה למעלה ( ציר . ( y בכל ציר - אורך קטע היחידה קבוע . עד עתה עסקנו במערכות צירים שבהן אורך הקטע המייצג יחידה בציר x שווה לאורך הקטע המייצג יחידה בציר . y שימו לב : אורך הקטע המייצג יחידה בציר x אינו חייב להיות שווה לאורך הקטע המייצג יחידה בציר . y ( ראו בדוגמה ( . 16 בכל מערכת צירים כתבו את שיעורי הנקודות המסומנות . דיון 17 תכננו וסרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות האלה : L ( 1 , -200 ) K ( 3 , 150 ) 2 כדאי לתכנן את המרחק בין השנתות בכל ציר כך שאפשר יהיה לסמן את הנקודות במערכת צירים שגודלה סביר . דוגמה במשימה , 17 אם המרחק בין השנתות בכל ציר יהיה , 1 מערכת הצירים לא תהיה בגודל סביר המתאים לדף . אפשר לתכנן , למשל , שאורך משבצת על ציר x ייצג 1 יחידה , 2 ואורך משבצת על ציר y ייצג 50 יחידות . 18 בכל סעיף תכננו וסרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות הנתונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר