עמוד:6

5 א . סרטטו מערכת צירים וסמנו בה ארבע נקודות כרצונכם . ב . רשמו את שיעורי הנקודות שסימנתם . דיון 6 סרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות האלה : A ( 5 , 2 ) B ( -3 , -1 ) כדי לסמן במערכת צירים נקודה ששיעוריה נתונים : מסמנים על ציר x את הנקודה המתאימה לשיעור , x–ה ומסמנים על ציר y את הנקודה המתאימה לשיעור . y–ה דרך כל אחת מהנקודות מעבירים אנך לציר שעליו היא נמצאת . נקודת החיתוך בין שני האנכים היא הנקודה שיש לסמן . דוגמה K ( -3 , 5 ) כדי לסמן את הנקודה K מעבירים אנך לציר x דרך -3 ואנך לציר y דרך . 5 נקודת החיתוך בין שני האנכים היא הנקודה . K 7 א . סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות האלה : A ( -2 , -4 ) B ( -2 , 4 ) C ( 5 , 4 ) D ( 5 , -4 ) ב . חברו את הנקודות כך שיתקבל מרובע . ABCD איזה סוג מרובע התקבל ? הסבירו . 8 סרטטו מערכת צירים . א . סמנו שלוש נקודות על ציר x וכתבו את שיעוריהן . ב . סמנו שלוש נקודות על ציר y וכתבו את שיעוריהן . ג . האם בין הנקודות שסימנתם יש נקודה הנמצאת על שני הצירים ? y–ו x אם לא - הוסיפו אותה וכתבו את שיעוריה . דיון 9 א . סרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות האלה : E ( 0 , 4 ) B ( -4 , 1 ) G ( 0 , 0 ) D ( 1 , -4 ) A ( 0 , -2 ) K ( -7 , 0 ) F ( 0 , -8 ) C ( 4 , 0 ) H ( 6 , -3 ) ב . אילו מהנקודות הנתונות בסעיף א נמצאות על ציר ? x ואילו על ציר ? y ג . מה מאפיין את שיעורי הנקודות הנמצאות על ציר ? x ד . מה מאפיין את שיעורי הנקודות הנמצאות על ציר ? y

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר