עמוד:4

א . נקודות במערכת צירים מה נלמד ? הכרת מערכת צירים קריאת שיעורי נקודות וסימון נקודות במערכת צירים תכנון מערכת צירים דיון 1 לפניכם שני צירי–מספרים המאונכים זה לזה והנקודות המסומנות . M , E , K נסו לתאר את מקומן של הנקודות . M–ו E , K שני צירי–מספרים המאונכים זה לזה ( כמו בסרטוט שלמעלה ) מהווים מערכת צירים . לציר האופקי נהוג לקרוא ציר x ולציר האנכי נהוג לקרוא ציר . y נקודת החיתוך של הצירים נקראת ראשית הצירים , ומסמנים אותה כנקודת האפס של כל אחד מהצירים . איך אפשר לתאר את מיקומה של נקודה נתונה במערכת צירים ? מורידים אנכים לכל אחד מהצירים ובודקים מהם הערכים המספריים של נקודות החיתוך עם הצירים : הערך המספרי של נקודת החיתוך של האנך עם ציר x נקרא שיעור x–ה של הנקודה . דוגמה שיעור x–ה של הנקודה A במערכת הצירים הוא . 3 הערך המספרי של נקודת החיתוך של האנך עם ציר y נקרא שיעור y–ה של הנקודה . דוגמה שיעור y–ה של הנקודה A במערכת הצירים הוא .-2 מתארים נקודה באמצעות זוג סדור של מספרים : המספר השמאלי הוא שיעור x–ה של הנקודה , והמספר הימני הוא שיעור y–ה שלה . דוגמה את הנקודה A במערכת הצירים מתארים כך : . ( 3 , -2 ) פונקציות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר