עמוד:2

פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות לתמונות : עטיפה : Pressmaste | Dreamstime . com , beboy / shutterstock . com , vlastas / shutterstock . com עמוד Photo : Adrian Pingstone ( Wikipedia ) - 29 עמוד Maximult / shutterstock . com - 41 עמוד - 42 בקבוק מעבדה Africa Studio / shutterstock . com - עמוד - 109 ספר - מאוסף , Harvard University Library Diophanti Alexandrini , Rerum Arithmeticarum , Basileae , MDLXXV ( Basel , 1575 ) חידת קברו של דיופנטוס - מאת מטרודורוס . מיוונית : אלי בר–יהלום עמוד - 168 אוהל מנסרה Matthew Cole / shutterstock . com - עמוד - 169 צילום מנסרות - דורית כהן ( כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - תשע " ג , 2013 צוות המתמטיקה - טל׳׃ , 03-6460177 פקס : 03-6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמו . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר