עמוד:240

תכונות המלבן במלבן כל זוג צלעות סמוכות ניצבות זו לזו . במלבן שבסרטוט : MC › BC , BC › BK , BK › KM , KM › MC במלבן כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו . במלבן שבסרטוט : BK || MC , KM || BC במלבן כל זוג צלעות נגדיות שוות זו לזו באורכן . במלבן שבסרטוט : BK = MC , KM = BC במלבן שני האלכסונים שווים באורכם . במלבן שבסרטוט : KC = MB היקף ושטח של מלבן אם ממדי המלבן הם b–ו a והם נתונים באותן יחידות אורך , אז : את היקף המלבן אפשר לחשב באמצעות כל אחד מהביטויים : 2 a + 2 b 2 ( a + b ) את שטח המלבן אפשר לחשב באמצעות הביטוי : b ד . תיבה תיבה היא גוף הבנוי 6–מ מלבנים . בתיבה יש 8 קדקודים , 12 צלעות ( מקצועות ) 6–ו פאות . בתיבה כל זוג פאות נגדיות הן חופפות . תיבה שכל פאותיה הן ריבועים נקראת קובייה . לאורכים של שלוש צלעות היוצאות מקדקוד אחד של תיבה קוראים ממדי התיבה . בסרטוט : ממדי התיבה הם מ"ס 2 , מ"ס 3 מ"ס 5–ו . שתי תיבות שיש להן אותם ממדים נחשבות תיבות זהות . פריסה של תיבה היא צורה שטוחה שאפשר לקפל אותה כך שתתקבל תיבה . שטח הפנים של תיבה הוא סכום השטחים של כל פאות התיבה . אם ממדי תיבה הם c–ו b , a והם נתונים באותן יחידות אורך , אז : את שטח הפנים של התיבה אפשר לחשב באמצעות כל אחד מהביטויים : 2 ( ab + bc + ac ) 2 ab + 2 bc + 2 ac את נפח התיבה אפשר לחשב באמצעות הביטוי : a b c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר