עמוד:239

אם שני ישרים הם מקבילים , וישר שלישי מאונך לאחד מהם - אז הוא מאונך גם לישר השני . בסרטוט : אם נתון a || c–ש והישר b מאונך , a–ל אפשר להסיק שהוא מאונך גם . c–ל אם לשני ישרים יש ניצב משותף , אז הם מקבילים . בסרטוט : אם נתון שהישר b מאונך גם a–ל וגם , c–ל אפשר להסיק . a || c–ש מרחק בין נקודה לישר , מרחק בין ישרים מקבילים הקטע הקצר ביותר המחבר בין נקודה לישר הוא הקטע המאונך לישר . המרחק בין הנקודה לישר הוא אורכו של הקטע הזה . בסרטוט : המרחק בין הנקודה O לישר m הוא אורך הקטע . OA אם שני ישרים הם מקבילים , אז כל הנקודות על הישר האחד נמצאות באותו מרחק מהישר האחר . המרחק הזה נקרא המרחק בין שני הישרים המקבילים . בסרטוט : המרחק בין הישרים המקבילים b–ו a הוא אורך הקטע . PM מלבן מלבן הוא מרובע שיש לו ארבע זוויות ישרות . כדי לקבוע אם מרובע הוא מלבן , מספיק להראות שיש לו שלוש זוויות ישרות . לאורכים של שתי צלעות סמוכות במלבן קוראים ממדי המלבן . שני מלבנים שיש להם אותם ממדים נקראים מלבנים חופפים . ריבוע ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות באורכן . כדי לקבוע אם מלבן הוא ריבוע , מספיק להראות שיש לו זוג צלעות סמוכות שוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר