עמוד:238

ג . מלבן סימון נקודות , ישרים וזוויות נקודות מסמנים באותיות אנגליות גדולות . בסרטוט : הנקודה , A הנקודה . M כדי לקרוא לישר בשם אפשר לסמן אותו באות אנגלית קטנה או בשמות שתי נקודות הנמצאות עליו . לישר בסרטוט אפשר לקרוא הישר p או הישר . MA לשם של זווית מצרפים את הסימן . אפשר לקרוא לזווית בשם של הקדקוד . בסרטוט : D ואפשר לקרוא לה בשמות של שלוש נקודות , שתיים על שוקי הזווית וביניהן שם הקדקוד . בסרטוט : MDP או , PDM אבל לא ! PMD זווית ישרה וישרים ניצבים ( מאונכים ) זווית ישרה היא מחצית מזווית שטוחה . ישרים שנוצרת ביניהם זווית ישרה נקראים ישרים ניצבים זה לזה ( או מאונכים זה לזה . ( הישרים k–ו m בסרטוט ניצבים זה לזה . בכתיב מתמטי : m › k אם שני ישרים נחתכים ונוצרת ביניהם זווית ישרה , אז כל הזוויות הנוצרות ביניהם הן זוויות ישרות . לישר יש אנכים רבים ( אינסוף אנכים (! אנך לישר דרך נקודה נתונה - יש רק אחד , ( גם אם הנקודה נמצאת על הישר וגם אם היא נמצאת מחוץ לו . ( ישרים מקבילים שני ישרים במישור שאינם נחתכים נקראים ישרים מקבילים . בכתיב מתמטי מסמנים ישרים מקבילים כך : s || r מקובל לסמן ישרים מקבילים בסרטוט באמצעות חצים זהים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר