עמוד:234

עיקר הדברים א . משתנים וביטויים משתנה הוא אות המייצגת מספרים שונים . לסימון משתנה נהוג להשתמש באותיות מן האלף–בית הלטיני , למשל : . p , y , x , b , a המספרים שהמשתנה מייצג נקראים ערכי המשתנה . ביטוי אלגברי הוא צירוף של מספרים ומשתנים הקשורים ביניהם בפעולות חשבון ( למשל : חיבור , חיסור , כפל וחילוק . ( דוגמאות : m : 3 b + 1 ביטוי אלגברי מייצג מספרים שונים בהתאם לערך המשתנה . דוגמה : אם , b = 17 ערך הביטוי b + 1 הוא . ( 17 + 1 = 18 ) 18 כתיבת מספר במקום המשתנה בביטוי אלגברי נקראת הצבה של מספר בביטוי אלגברי . כאשר מציבים מספר במקום המשתנה בביטוי אלגברי , מקבלים ביטוי חשבוני . ביטוי חשבוני הוא צירוף של מספרים הקשורים ביניהם בפעולות חשבון ( למשל : חיבור , חיסור , כפל וחילוק . ( המספר המתקבל כתוצאה מההצבה של ערך המשתנה בביטוי האלגברי נקרא ערך הביטוי . כאשר מציבים מספר כלשהו במקום המשתנה - מציבים את אותו מספר בכל המקומות בביטוי במקום אותו משתנה . דוגמה : אם מציבים 6 במקום c בביטוי האלגברי c + 2 + c מקבלים את הביטוי החשבוני 3 6 + 2 + 6 שערכו . 26 מקובל לנסח כללים לחישוב בעזרת ביטויים אלגבריים . דוגמה : כלל לחישוב היקף של ריבוע : אם אורך צלעו של ריבוע הוא , a מחשבים את ההיקף באמצעות הביטוי האלגברי a כאשר רוצים לכתוב ביטוי אלגברי שישמש כלל לחישוב - תחילה כדאי לכתוב כמה ביטויים חשבוניים המתארים חישובים מסוימים , ואחר כך לכתוב לפיהם את הביטוי האלגברי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר