עמוד:233

תיבה א . תיבה , פריסות ושטח פנים ( עמ' ( 190-179 ( 3 א . BC , BF , BA ב . FBCG , EADH , EFBA , HGCD , EFGH , ABCD ג . GC , FB , EA ד . ( 5 BC , FG , AB , EF א . EFGH , ABCD ב . ABCD 2 BCGH 1 ו– ABHE ; EFGH ו– ( 7 DCGF א . אפשר : קובייה שאורך צלעה מ"ס 5 ב . אי–אפשר ג . 1 אפשר . ממדי הקובייה : מ"ס 5 , מ"ס 5 2 מ"ס 2–ו אי–אפשר ( 8 מלבן ד ( 9 א . 1 אי–אפשר 2 2 מלבנים ירוקים , 2 חומים 2–ו צהובים ב . אפשר , מ"ס 3 , מ"ס 3 , ( 10 מ"ס 3 א . FGCB , ABCD , ADHE 2 CDHG 1 ב . 2 ריבועים , 4 מלבנים שאינם ריבועים 1 ( 11 א . מ"ס 2 , מ"ס 6 , מ"ס 5 ב . מ"ס 4 , מ"ס 4 , מ"ס 4 ג . מ"ס 7 , מ"ס 3 , ( 15 מ"ס 3 א . פריסות : ( 17 13 , 12 , 11 , 8 , 7 , 6 , 5 , 3 , 1 פריסות : א , ב , ג , ו , ח ( 18 קובייה ג ( 19 א . 1 צהוב , אפור , ירוק וחום 2 סגול 3 סמוכות : סגול , צהוב , ורוד וירוק ; נגדית : חום ב . PL 1 תתלכד עם MR , KL תתלכד עם 2 CG עם הנקודה T תתלכד הנקודה . B עם הנקודה A יתלכדו הנקודות S ו– D 3 מהנקודה F יוצאות 3 צלעות ; נקודות נוספות : , E ו– 4 L אין ג . פאה 1 צהובה , פאה 2 חומה , פאה 3 ורודה 94 ( 22 סמ ( 23 ר" א . 22 , 200 סמ"ר ב . 5 , 200 סמ"ר ג . 2 , 320 סמ ( 24 ר" א . 2 ( 8 a + 15 ) סמר" s ב . 2 ( a + 10 a ) סמ"ר ג . 2 ( ab + 4 a + 4 b ) סמ ( 27 ר"מ 6 a ( 25 ר" א . 96 סמ"ר ב . 3 מ' ג . ר"מ 1 6 a 2 s 2 מ' 50 ( 28 סמ ( 29 ר" א . ר"מ 25 ב . ( 31 ר"מ קוביות ב ד–ו 36 6 ( 32 ב . תיבות 52 : 5–ו 2 , 1 סמ"ר ; תיבות 62 : 6–ו 3 סמ"ר ; תיבה 94 : 4 סמ"ר ב . נפח של תיבה ( עמ' ( 201-191 ( 3 א . 24 סמ"ק , 52 סמ"ר ב . 48 סמ"ק , 80 סמ ( 4 ר" א . ק"מ 140 , ר"מ 166 ב . ק"מ 60 , ר"מ 112 ג . ק"מ 125 , ( 5 ר"מ 150 א . 5 מ' ב . מ"ס 3 ג . מ"מ 1 ד . א ר"מ 76 ב 54 סמ"ר ג 76 ממ ק"מ 64 ( 6 ר" ( 7 א . 30 סמ"ק ב . אי–אפשר לחשב ג . 36 סמ"ק ד . אי–אפשר לחשב ה . 20 סמ 288 ( 8 ק" סמק" 1 ( 10 א . 1 סמ"ק ב . מ"ק ג . 8 . 75 סמ 45 ( 12 ק" סמ"ק , 84 סמ 456 ( 13 ר" סמ"ק , 376 סמר" 24 ( 14 נפח : ( k - 8 ) סמ"ק , שטח פנים : ( 6 k + 8 ) סמ ( 15 ר" א . 40 סמ"ק ב . 20 סמ"ר ג . 76 סמ ( 18 ר" א . מ"ס 4 ( 19 א . 88 סמ"ר ב . 48 סמ ( 20 ק" א . הנפח יגדל פי , 8 שטח הפנים יגדל פי 4 ב . הנפח יגדל פי , m שטח הפנים יגדל פי ( 21 m א . 1 פי ; 2 פי 2 3 פי ; 8 פי 27 ב . 1 פי 2 d פי d ג . פי ; n פי ( 22 n א . ירוקה : 62 סמ"ר , צהובה : 22 סמ"ר ב . תשובה 10–ב : 3 סמר" ( 23 א . פי 9 ב . 100 d סמ"ק ; ( 18 d + 160 d ) סמ ( 27 ר" ג . ( 31 מ"ס 25 ( 29 1 , 000 , 000 א . 420 סמ"ק ב . 512 סמ"ק ג . 192 ( 33 ק"מ 0 . 9 סמ"ק , 260 סמ ( 34 ר" א . ק"מ 3 , ר"מ 29 . 6 ב . 13 , 500 סמ"ק , 11 , 760 סמ"ר ג . 1 . 5 סמ"ק , 9 . 7 סמ"ר ד . ק"מ 0 . 75 , ר"מ 9 . 25 ( 35 א . קובייה קטנה : נפח , x שטח פנים ; 6 x קובייה גדולה : נפח , 64 x שטח פנים 96 x ב . פי 64 ג . פי 16 ד . נפח : , 65 x שטח פנים : ( 36 100 x במ"ק : ק"מ 0 . 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר