עמוד:227

ב . 2 . 54 ( 14 ב . אורך צלע אחת גדולה מ"ס 5-ב מאורך הצלע הסמוכה . ג . ( x + x + 5 ) 2 ( 15 ב . ( 16 ( y + y + 2 ) 2 2 y + 2 1 ב . ( 17 ( y + 2 2 א . מיכל הצעירה , אורית המבוגרת ב . אורית גדולה מדינה בשלוש שנים , מיכל קטנה מדינה בשנתיים ג . דינה הייתה בת שנתיים , אורית בת חמש ד . בת 3 ה . 5 שנים ( 19 ג ( 18 א . 20 ב . 2 x ג . y : 2 1 1 ( 21 א . 20 ליטר ב . ( 22 ( x : 10 ) 2 א . 4 2 20 1 ב . 1 2 4 1 ג . 9 2 21 1 ד . 16 2 4 1 2 2 3 ה . 4 2 8 1 ו . ( 23 2 1 1 א . 2 24 + x 12 ב . ( 24 2 24 + ( x - 2 ) 12 א . 16 . 5 2 31 1 5 1 ב . 7 . 4 2 5 1 ג . 6 . 8 2 5 . 5 1 ד . 5 2 5 1 ה . 2 . 4 2 4 1 ו . 25 . 5 2 27 1 3 2 1 1 ז . 0 2 3 1 ח . ( 25 11 2 12 1 א . 2 . 5 2 5 1 ב . 4 2 9 1 ג . 4 2 2 1 3 2 2 ד . 3 . 5 2 4 1 ה . 1 2 16 1 ו . ( 26 3 . 75 2 0 1 א . 5 ב . 7 ג . 12 ד . 1 ה . 3 ו . 3 ( 29 א . a 3 ב . ( 30 a 5 + ( a + 2 ) 3 א . 15 2 8 1 ב . 20 2 34 1 ג . 7 2 16 1 ( 31 א . מ"ס 168 . 5 2 מ"ס 181 . 5 1 ב . ( a + b ) : 2 - 6 . 5 2 ( a + b ) : 2 + 6 . 5 1 ג . ( 33 ( a + a + 20 ) : 2 - 6 . 5 2 ( a + a + 20 ) : 2 + 6 . 5 1 א . ב . ( 35 ב , א ( 34 x : 2 - 4 . 5 2 x : 2 - 4 1 א . 13 1 9 2 ב . 17 2 19 1 ג . 0 . 4 2 1 1 ד . 1 . 4 2 2 1 ה . 6 2 8 1 ו . 6 2 30 1 5 ז . 10 . 1 2 2 , 000 1 ח . 5 2 15 1 6 ביטויים שווים א . מהם ביטויים שווים ? ( עמ' ( 51-40 ( 2 שווים : ב , ג , ד , ה , ו , ח , י , יא , יב לא שווים : א , ז , ט ( 3 ב . אין ג . a = 0 ד . כל ערך של a ה . שווים : 4 , 3 , 2 , 1 לא שווים : ( 4 6 , 5 א , ג , ד ( 6 שווים : א , ב , ה , ו , ח לא שווים : ג , ד , ז ( 8 א ו–ד , ג ה–ו ( 10 א . 4 x ב . 8 a ג . 5 c ד . 3 a ה . 3 b ו . 4 y ז . 3 a + 2 י . 3 b יא . ( a + 1 ) יב . ( 12 2 ( 1 + 2 x ) א . ( 13 4 m 2 2 y 1 א . 5 a ב . 30 ג . 3 m ד . 9 b ה . x ( 1 + x ) ו . ( y + 4 )( y - 3 ) ( 14 שווים : א , ד , ו , ח לא שווים : ב , ג , ה , ז ( 15 א . 3 c ב . 7 a ג . x ד . 3 y ה . 5 x ו . 4 b ז . 7 x ח . 0 ט . y י . 0 יא . 122 x יב . ( 16 x שווים : ב , ג , ד , ו , ז לא שווים : א , ה , ח ( 17 א , ג , ד ( 18 א . x + 10 ב . 6 x ג . 3 x + 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר