עמוד:224

101 כל שורה בטבלה מתייחסת לתיבה כלשהי . השלימו את הטבלה . אם יש יותר מאפשרות אחת - הציעו שתי אפשרויות . 102 התיבה הכחולה שבסרטוט מורכבת מקוביות קטנות . אורך המקצוע של כל קובייה קטנה הוא מ"ס a . כתבו בעזרת a ביטויים אלגבריים המתארים את נפח התיבה הכחולה ואת שטח הפנים שלה . 103 אורך הצלע של קובייה א קטן פי 3 מאורך הצלע של קובייה ב . א . פי כמה קטן הנפח של קובייה א מהנפח של קובייה ב ? ב . פי כמה קטן שטח הפנים של קובייה א משטח הפנים של קובייה ב ? 104 ממדי תיבה הם 7 , 'מ 4 מ' . 'מ 5–ו א . חשבו את נפח התיבה ואת שטח הפנים שלה . ב . מקטינים פי 2 את המקצועות שאורכם מ"ס 5 . ציינו נכון או לא נכון . 1 נפח התיבה יקטן פי . 2 2 נפח התיבה לא ישתנה . 3 שטח הפנים של התיבה יקטן פי . 2 4 שטח הפנים של התיבה לא ישתנה . 105 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של גוף שהתקבל מתיבה לאחר שחתכו ממנה תיבה . ( כל האורכים בסרטוטים הם במטרים ( . מצאו את הנפח ואת שטח הפנים של כל גוף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר