עמוד:223

94 בכל סעיף נתונות מידות של תיבה . חשבו את שטח הפנים של התיבה . ( שימו לב ליחידות המידה ( . 1 א . מ"ס 30 , 'מ 2 . 5 , 'מ 4 ב . מ"מ 40 , מ"ס 0 . 2 , 'מ 0 . 2 95 נתונה קובייה שסכום האורכים של כל צלעותיה הוא מ"ס 24 . א . מה שטח הפנים של הקובייה ? ב . סרטטו פריסה של הקובייה בגודל אמיתי . 96 שטח הפנים של תיבה הוא ר"מ 192 . אחת מפאות התיבה היא ריבוע ששטחו ר"מ 4 . מצאו את ממדי התיבה . 97 לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה ששתיים מפאותיה הן ריבועים . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטח הפנים של התיבה . ב . נפח של תיבה 98 הקופסה שבתמונה מלאה במיץ תפוחים . רועי שתה מחצית מכמות המיץ שבקופסה . כמה מיץ שתה רועי ? 99 א . נפח תיבה הוא ק"מ 75 , ושניים מממדיה הם 5 מ' . 'מ 3–ו מצאו את הממד השלישי של התיבה ואת שטח הפנים שלה . ב . נפח קובייה הוא 64 סמ . ק" מצאו את ממדי הקובייה ואת שטח הפנים שלה . ג . הנפח של תיבה הוא 128 סמ"ק , ואחת מפאותיה היא ריבוע שאורך צלעו מ"ס 8 . מצאו את ממדי התיבה ואת שטח הפנים שלה . 100 א . הציעו אפשרויות שונות לממדי תיבות שנפחן 18 סמ"ק . ב . נפחה של תיבה הוא ק"מ 48 . כתבו שתי אפשרויות לממדי התיבה . ציינו מהו שטח הפנים של התיבה בכל אחד מהמקרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר