עמוד:222

91 לפניכם סרטוטים של צורות המורכבות ממלבנים . אילו מהצורות הן פריסות של תיבות ? הסבירו . 92 נתונה תיבה שממדיה מ"ס 6 , מ"ס 3 מ"ס 2–ו . א . כתבו את הממדים של כל פאות התיבה . ב . סרטטו פריסה של התיבה . ג . מהו שטח הפנים של התיבה ? 93 לכל אחת מהתיבות שבסרטוטים המוקטנים סרטטו שתי פריסות בגודל אמיתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר