עמוד:220

81 בכל שורה בטבלה נתונים ממדים של מלבן . השלימו בטבלה את השינוי שיחול בהיקף המלבן ובשטחו אם נאריך פי 2 את הצלע הקצרה ונקצר פי 2 את הצלע הארוכה . 82 חזרו על המשימה הקודמת , הפעם כאשר מאריכים פי 2 את הצלע הארוכה ומקצרים פי 2 את הצלע הקצרה . הרחבה 83 היקפו של מלבן כלשהו הוא מ"ס 2 a . א . כתבו באמצעות a ביטויים אלגבריים המתארים ממדים אפשריים של המלבן . הציעו לפחות שתי אפשרויות שונות . ב . לכל אחת מהאפשרויות שהצעתם בסעיף א , כתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטח המלבן . 84 בכל סעיף נתונים ממדי מלבן . חשבו את שטח המלבן ואת היקפו ביחידות הנוחות לכם . א . מ"מ 160 , מ"ס 5 ג . 25 , מ"ס 150 מ' ה . 3 מ' מ"מ 3000 , 1 ב . מ"ס 0 . 6 , מ"מ 25 ד . מ' מ"ס 300 , ו . מ"ס 1500 , מ"ק 4 5 85 בכל סעיף נתונים שטח של מלבן ואורכה של אחת הצלעות . חשבו את אורך הצלע האחרת ואת היקף המלבן . א . שטח : ר"מ 1 , 400 ; אורך צלע אחת : מ"ס 7 , 000 ב . שטח : ר"מ 600 , 000 ; אורך צלע אחת : מ"ק 1 . 5 1 ג . שטח : מ"ר ; אורך צלע אחת : מ"מ 800 4 86 מארבעה מלבנים חופפים הרכבנו מסגרת מרובעת לתמונה , כמו בסרטוט . א . נמקו מדוע המרובע החיצוני והמרובע הפנימי שהתקבלו הם ריבועים . ב . ממדי המלבנים המרכיבים את המסגרת הם מ"ס 3 מ"ס 10–ו . 1 מצאו את ההיקף ואת השטח של הריבוע החיצוני . 2 מצאו את ההיקף ואת השטח של הריבוע הפנימי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר