עמוד:215

60 נתון : CE › AR , DB || CE קבעו על פי הנתונים אילו מהזוויות בסרטוט הן ישרות , וכתבו את שמותיהן בכתיב מתמטי . 61 נתון : e › f , a › d , c || d , a || f א . אילו מהזוויות המסומנות הן בוודאות ישרות ? נמקו . ב . האם אפשר להסיק מהנתונים ? e || c–ש נמקו . 62 נתון : m › c , k › b , k || m א . האם מהנתונים אפשר להסיק ? c || b–ש נמקו . ב . מצאו בסרטוט זוגות של קטעים שווים . נמקו . AMB 63 היא זווית ישרה . א . סרטטו ישר e הניצב לשוק MA ועובר דרך הנקודה , A וישר f המאונך לשוק MB ועובר דרך הנקודה . B הסבירו כיצד סרטטתם . ב . סמנו P–ב את נקודת חיתוך של הישרים , f–ו e ונמקו את הטענות הבאות מבלי להיעזר בכלי מדידה . PA › PB 1 AM || PB 2 AM = PB 3 PM > PA 4 5 סכום אורכי האלכסונים של המרובע AMBP קטן מהיקף המרובע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר