עמוד:213

48 השלימו . הרחבה 2 2 2 2 49 חשבו בעל–פה . א | 700 ב | 110 ג | 3 , 000 ד | 1 , 200 50 א . איזה מהמספרים שלפניכם הוא מספר ריבועי ? נמקו . 1 10 , 000 , 000 2 10 , 000 3 10 , 000 , 000 , 000 4 1 , 000 , 000 ב . כתבו כל מספר כחזקה של . 10 51 כתבו < או = או . > 52 חשבו . 53 פשטו את הביטויים . 54 הציבו את ערכי המשתנה ומצאו את ערכי הביטוי . 55 חשבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר