עמוד:205

13 הציבו את ערכי המשתנה וחשבו את ערכי הביטוי . 14 מירי צעירה מחנה 5–ב שנים ומבוגרת מנחמה בשנתיים . א . השלימו את הטבלה . ב . סמנו a–ב את הגיל של מירי בשנה כלשהי . 1 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של חנה באותה שנה . 2 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את הגיל של נחמה באותה שנה . 3 כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את גילן של מירי , חנה ונחמה כעבור שנתיים . 15 מיכל משמשת שמרטפית בשעות אחר הצהריים כדי לחסוך כסף לקניית שמלה לחתונה של אחותה . בתחילת השנה היו למיכל ח"ש 265 . היא שומרת על ילדי השכנים שעתיים וחצי בכל שבוע , ומשלמים לה ח"ש 20 לשעה . א . בכל שורה בטבלה כתבו ביטוי חשבוני לחישוב סכום הכסף שהצטבר בחיסכון בסוף השבוע . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את סכום הכסף שיהיה למיכל לאחר n שבועות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר