עמוד:204

9 ה . האם 100 הוא איבר בסדרה ? אם כן - מהו מקומו ? אם לא - הסבירו . 11 כל אחד מהביטויים שלפניכם מתאר סדרת מספרים . בכל סדרה n מסמן את מקום האיבר בסדרה . כתבו את חמשת האיברים הראשונים בסדרה . | n + 5 ב | 9 + n ג | 12 n - 10 ד | 10 n - n ה | n ( n - 1 ) א ג . ביטויים וערכים 12 השלימו כל טבלה : כתבו בראש הטור הימני תיאור מילולי המתאים לביטוי האלגברי . חשבו והשלימו מספרים מתאימים . בשורה התחתונה כתבו מספר 'משלכם' וחשבו . בכל סעיף השלימו את המספרים כך שתתקיים בלוח החוקיות המתוארת בתבנית . 10 כל אחד מהביטויים שלפניכם מתאר איבר במקום n–ה בסדרת מספרים . לכל ביטוי : 1 3 2 n - 5 א . כתבו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה . ב . מהו האיבר העשירי בסדרה ? ג . מהו האיבר 31–ה בסדרה ? ד . האם 52 הוא איבר בסדרה ? אם כן - מהו מקומו ? אם לא - הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר