עמוד:202

תרגול נוסף משתנים וביטויים א . סדר פעולות החשבון - חזרה 1 חשבו . 2 כתבו = או .- אם כתבתם ,- הוסיפו סוגריים כך שיתקיים שוויון . 3 לאילו תרגילים מתאימה התוצאה ? 3 הרחבה 4 השלימו את המספר החסר . ב . תיאור חוקיות 5 לפניכם לוח מספרים וארבע תבניות . 1 סמנו כל תבנית בעזרת משתנה כך שהתבנית תתאר חוקיות בלוח . 2 כתבו במילים את החוקיות המתוארת בכל תבנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר