עמוד:201

מחשבים ולא רק * ... בחירת יחידות מידה , חישובים ודיוק במדידה . 1 באילו יחידות כדאי למדוד : א . משקלם של תינוקות ב . מרחק אווירי בין שני יישובים ג . מהירות של מטוס ד . משקלו של פיל מבוגר ה . גובהם המקסימלי של כלי הרכב שיכולים לעבור מתחת לגשר . . 2 באילו יחידות כדאי לבטא את הזמן שבו אדם רץ מ"ק 3 במהירות 8 קמ"ש ? א . שניות ב . דקות ג . שעות ד . קילומטרים . 3 אילן , משה ודני מודדים רוחב של אותו הדף בעזרת החוטים המסורטטים להלן . אילן : משה : דני : כל אחד מהם משתמש בחוט שברשותו כיחידת מידה . מי משלושת הילדים יקבל מספר גדול יותר למידת הרוחב ? . 4 אהרון ומשה מדדו בצעדיהם , כל אחד בתורו , את אורך הכיתה . אהרון דיווח שאורך הכיתה הוא 10 צעדים , ומשה דיווח שאורך הכיתה הוא 8 צעדים . למי מהם יש צעד ארוך יותר ? . 5 רוכב אופניים מיומן עובר מרחק של מ"ק 38 בשעה . איזה מרחק הוא יעבור בשעה ועשרים דקות ? א . מ"ק 40 בערך ב . מ"ק 50 בערך ג . מ"ק 70 בערך . 6 נפח של תיבה הוא 2100 סמ"ק . מה הן מידות התיבה ? א . מ"ס 18 , מ"ס 20 , מ"ס 4 . 8 ג . מ"ס 3 , מ"ס 24 , מ"ס 29 ב . מ"ס 10 , מ"ס 30 , מ"ס 14 . 8 ד . מ"ס 35 , מ"ס 20 , מ"ס 3 . 7 גובה בניין של 7 קומות ( כולל קומת קרקע ) כשהוא מעוגל למטרים שלמים הוא . 'מ 17 א . רשמו שתי אפשרויות לגובהו האמתי של הבניין . ב . מהו בערך גובהה של קומה אחת ? 3 . 5 1 מ' 2 . 5 2 מ' 'מ 2 . 9 4 מ"ס 170 3 * משימות 7-1 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © . 21-20 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר