עמוד:199

משימות לסיכום 31 מצאו את נפחי התיבות שבסרטוטים המוקטנים . ( שימו לב לסימון של קטעים שווים בסרטוטים ( . 32 כתבו ממדים של שלוש תיבות שונות שנפחן 12 סמ"ק . חשבו את שטח הפנים של כל אחת מהתיבות . 33 הגוף שבסרטוט המוקטן התקבל מתיבה שהוציאו ממנה תיבה . חשבו את נפח הגוף ואת שטח הפנים שלו . 34 בכל סעיף נתונים ממדים של תיבה . חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של התיבה . א . 0 . 25 , 'מ 10 , 'מ 1 . 2 מ' ב . מ"ס 10 , מ"ס 3 , 'מ 4 . 5 ג . מ"ס 2 . 5 , מ"מ 5 , מ"ס 1 . 2 1 ד . מ"ס 25 , 6 , 'מ מ' 2 35 הגוף שבסרטוט מורכב משתי קוביות המונחות זו על גבי זו . אורך הצלע של הקובייה העליונה קטן פי 4 מאורך הצלע של הקובייה התחתונה . נסמן x–ב מ' את אורך הצלע של הקובייה העליונה . א . כתבו בעזרת x ביטויים אלגבריים המתארים את הנפח ואת שטח הפנים של כל קובייה . ב . פי כמה קטן נפח הקובייה העליונה מנפח הקובייה התחתונה ? ג . פי כמה גדול שטח הפנים של הקובייה התחתונה משטח הפנים של הקובייה העליונה ? ד . כתבו בעזרת x ביטויים אלגבריים המתארים את הנפח ואת שטח הפנים של הגוף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר