עמוד:197

23 הגוף שבסרטוט המוקטן מורכב משתי תיבות המונחות זו על גבי זו . המידות בסרטוט נתונות בסנטימטרים . א . פי כמה גדול נפח התיבה התחתונה מנפח התיבה העליונה ? ב . כתבו בעזרת d ביטוי אלגברי המתאר את נפח הגוף ואת שטח הפנים שלו . דיון 24 חשבו את נפחה של תיבה שממדיה מ"ס 50 , 1 מ' . 'מ 2–ו כדי לחשב נפח , יש לדאוג לכך שכל הממדים יופיעו באותן יחידות אורך . דוגמה נחשב את נפחה של תיבה שממדיה מ"ס 10 , 20 מ' . 'מ 4–ו אפשרות א : נבטא את כל הממדים במטרים . לשם כך נמיר את האורך מ"ס 10 למטרים : 0 . 1 מ' מ"ס 10 = מכאן שנפח התיבה במ"ק הוא : ( ק"מ 8 ) 4 0 . 1 = 8 אפשרות ב : נבטא את כל הממדים בסנטימטרים . לשם כך נמיר את האורכים 4 מ' 20–ו מ' לסנטימטרים : 4 = מ"ס 400 מ' 20 = מ"ס 2 , 000 , מ' מכאן שנפח התיבה בסמ"ק הוא : 8 , 000 , 000 ) 400 2 , 000 10 = 8 , 000 , 000 סמ ( ק" 25 בכל סעיף חשבו את נפח התיבה והסבירו כיצד בחרתם באילו יחידות לעבוד . א . ממדי התיבה הם מ"ס 100 , 2 מ' . 'מ 5–ו ב . ממדי התיבה הם מ"ס 2 , 'מ 0 . 5 מ"ס 40–ו . 26 מה יכולים להיות ממדיה של תיבה שנפחה ק"מ 2 ? כתבו אפשרויות שונות . השתמשו גם בשברים ובמספרים עשרוניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר