עמוד:195

16 לפניכם סרטוטים מוקטנים של חמש תיבות . אורכי הצלעות הנתונים בסרטוטים הם בסנטימטרים . חשבו את הנפחים ואת שטחי הפנים של התיבות ורכזו אותם בטבלה : 17 לפניכם ארבע טענות שגויות . הסבירו מדוע הן שגויות . אפשר להיעזר במשימה הקודמת . טענה : 1 אם שתי תיבות שוות זו לזו בנפחן , אז גם שטחי הפנים שלהן שווים זה לזה . טענה : 2 אם שטחי הפנים של שתי תיבות שווים זה לזה , אז גם הנפחים שלהן שווים זה לזה . טענה : 3 אם הנפח של תיבה א גדול מזה של תיבה ב , אז גם שטח הפנים של תיבה א גדול מזה של תיבה ב . טענה : 4 אם שטח הפנים של תיבה ג קטן מזה של תיבה ד , אז גם הנפח של תיבה ג קטן מזה של תיבה ד . 18 לפניכם סרטוט מוקטן של פריסה של תיבה . ( שימו לב לסימון של קטעים שווים בסרטוט ( . א . מה אורך הצלע של קובייה שנפחה שווה לנפח התיבה ? ב . האם שטחי הפנים של הקובייה ושל התיבה שווים זה לזה ? אם לא - איזה מהם גדול יותר ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר