עמוד:193

7 לפניכם סרטוטים מוקטנים של תיבות שונות . חשבו את הנפח של כל תיבה - אם אפשר . אם אי–אפשר לחשב - הסבירו מדוע . 8 בתיבה שבסרטוט המוקטן סכום האורכים של כל המקצועות הוא מ"ס 88 . חשבו את נפח התיבה . דיון 9 לפניכם שני סרטוטים מוקטנים : סרטוט של תיבה צבעונית 1 1 שממדיה , 'מ מ' , 'מ 1–ו וסרטוט של אותה תיבה כשהיא נתונה 4 3 בתוך קובייה שאורך צלעה . 'מ 1 א . כמה תיבות זהות לתיבה הצבעונית דרושות כדי לכסות את הפאה הקדמית של הקובייה ב"שכבה" אחת של תיבות ? ב . כמה תיבות צבעוניות כאלה דרושות כדי למלא את כל הקובייה ? ג . איזה חלק של הקובייה מהווה תיבה צבעונית אחת ? ד . מהו נפח התיבה הצבעונית ? ה . כיצד אפשר לחשב נפח של תיבה שממדיה אינם מספרים שלמים ? גם כאשר ממדי תיבה הם מספרים לא שלמים נפח התיבה הוא מכפלת שלושת הממדים שלה . 10 חשבו את נפחי התיבות . 1 1 א . תיבה שמידותיה ס"מ , ס"מ מ"ס 12-ו . 4 3 1 1 1 ב . תיבה שמידותיה , 'מ מ' ו- . 'מ 2 4 3 ג . תיבה שמידותיה מ"ס 0 . 4 , מ"ס 2 . 5 . מ"ס 8 . 75-ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר