עמוד:192

במשימות הקודמות מצאתם , שאם שלושת הממדים של תיבה נמדדים באותן יחידות אורך ובמספרים שלמים , אז נפח התיבה הוא מכפלת שלושת הממדים שלה . הנפח של תיבה שממדיה הם c–ו b , a הוא : a b c בהמשך היחידה תלמדו שהכלל הזה נכון לכל תיבה , גם אם ממדיה אינם מספרים שלמים . 3 לפניכם סרטוטים מוקטנים של שתי תיבות הבנויות מקוביות שנפחן 1 סמ"ק . ( חלק מהפאות מצופות בציפוי חלק ( . חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של של כל תיבה . 4 לפניכם סרטוטים מוקטנים של תיבות . ממדי התיבות מצוינים בסרטוטים . חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של כל תיבה . 5 א . נפח תיבה הוא ק"מ 40 , ושניים מממדיה הם 2 מ' . 'מ 4–ו מה הממד השלישי ? ב . נפחה של קובייה הוא 27 סמ"ק . מה אורך צלעה ? ג . נפחה של תיבה הוא 24 ממ"ק , ושניים מממדיה הם מ"מ 2 מ"מ 12–ו . מה הממד השלישי ? ד . מצאו את שטחי הפנים של התיבות המתוארות בסעיפים הקודמים . 6 שטח הפנים של קובייה הוא ר"מ 96 . מהו נפח הקובייה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר