עמוד:189

אם הממדים של תיבה הם c–ו b , a ( וכולם באותן יחידות אורך , ( אז אפשר לתאר את שטח הפנים של התיבה על ידי כל אחד מהביטויים האלה : 2 ( ab + bc + ac ) 2 ab + 2 bc + 2 ac 27 א . אורך הצלע של קובייה הוא מ"ס 4 . מה שטח הפנים שלה ? ב . שטח הפנים של קובייה הוא ר"מ 54 . מה אורך הצלע שלה ? ג . שטח הפנים של קובייה כלשהי הוא ר"מ S . 1 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את השטח של פאה אחת של הקובייה . 2 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את אורך הצלע של הקובייה . 28 נתונה תיבה ששתיים מפאותיה הן ריבועים , ושאר הפאות שלה הן מלבנים שאינם ריבועים . שטח הפנים של התיבה הוא 250 סמ"ר , ואורך המקצוע של כל פאה ריבועית הוא מ"ס 5 . מהו שטחה של כל אחת מהפאות שאינן ריבועיות ? 29 חותכים לחלקים צינור מתכת שאורכו , 'מ a ומכינים מסגרת לסוכה בצורת קובייה . ( המסגרת צריכה לכלול את כל צלעות הקובייה ( . א . אם , a = 30 מהו שטח הבד המשמש כקירות לסוכה ( כולל הפתח ?( ב . כתבו בעזרת המשתנה a ביטוי המתאר את שטח הבד המשמש כקירות . פשטו את הביטוי . 30 נתונים תיאורים של שתי פאות של תיבה : פאה אחת היא מלבן שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 4 , והפאה האחרת היא ריבוע . א . כתבו ממדים של שלוש תיבות שונות המתאימות לתיאור , וחשבו את שטח הפנים של כל אחת מהן . ב . האם בין התיבות שתיארתם יש גם קובייה ? אם לא - נסו לתאר גם קובייה מתאימה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר