עמוד:188

שטח פנים של תיבה דיון 21 מהו שטח הפריסה של התיבה שבסרטוט ? שטח הפריסה של תיבה , שהוא סכום שטחי הפאות שלה , נקרא שטח הפנים של התיבה . 22 חשבו בדרכים שונות את שטח הפנים של תיבה שממדיה מ"ס 5 , מ"ס 4 . מ"ס 3–ו 23 בכל סעיף נתונים ממדי תיבה . חשבו את שטח הפנים שלה . ( שימו לב ליחידות המידה ( . א . מ"ס 30 , מ"ס 50 , 'מ 1 . 2 ב . מ"ס 20 , מ"מ 50 , 'מ 1 ג . מ"ס 4 , מ"מ 200 , 'מ 0 . 45 24 בכל סעיף מתוארים בעזרת משתנה ממדים של תיבה כלשהי . ( כל הממדים הם בסנטימטרים ( . כתבו בעזרת המשתנה ביטוי אלגברי המתאר את שטח הפנים של תיבה כזאת . פשטו את הביטוי . כתבו דוגמה מספרית לממדים של תיבה מתאימה , וחשבו את שטח הפנים שלה בעזרת הביטוי שכתבתם . א | 3 , a , 5 ב | a , a , 5 ג | a , b , 4 25 כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח הפנים של קובייה כלשהי שאורך צלעה . 'מ a הרחבה 26 מידותיה של תיבה כלשהי הם b , 'מ a מ' . 'מ c–ו . א כתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטח הפנים של התיבה . ב . נסו לכתוב ביטוי מתאים נוסף . ג . השוו בין הביטוי שקיבלתם לביטויים שקיבלו חבריכם לכיתה . האם כל הביטויים הם שווי–ערך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר