עמוד:186

18 לפניכם פריסה של קובייה שפאותיה מעוטרות , וכן ארבע קוביות . איזו מהקוביות מתאימה לפריסה ? נמקו . לפניכם פריסה של קובייה צבעונית . א . 1 מה צבעי הפאות הסמוכות לפאה הוורודה של הקובייה ? כמה פאות כאלה יש ? 19 2 מה צבעה של הפאה הנגדית לפאה הוורודה ? 3 מה צבעי הפאות הסמוכות לפאה האפורה של הקובייה ? מה צבעה של הפאה הנגדית לה ? ב . אם נקפל את הפריסה לקובייה : 1 איזו צלע של הפריסה תתלכד עם הצלע ? KL עם הצלע ? CG 2 כמה מהנקודות המסומנות בפריסה יתלכדו עם הנקודה ? T עם הנקודה ? A ציינו את שמותיהן . 3 הסבירו מדוע הנקודה F לא תתלכד עם שום נקודה אחרת . מצאו בפריסה עוד נקודות כאלה . 4 האם יש בפריסה נקודה שתתלכד עם שלוש נקודות אחרות ? אם יש - ציינו את שמה . אם אין - הסבירו מדוע אין . ג . בסרטוט 2 נתונה עוד פריסה של אותה קובייה , שבה חלק מהפאות מכוסות במדבקה לבנה ממוספרת . ציינו מה צבעה של כל אחת מהפאות הממוספרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר