עמוד:182

10 לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה , ועליו אורכים של חלק מהצלעות ( בסנטימטרים . ( א . 1 ציינו את שמות כל הפאות החופפות לפאה . ABFE כמה פאות כאלה יש בתיבה ? 2 ציינו את שמות כל הפאות החופפות לפאה . EHGF כמה פאות כאלה יש בתיבה ? ב . כמה מפאות התיבה הן ריבועים ? כמה פאות הן מלבנים שאינם ריבועים ? 11 12 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של תיבה , ועליו אורכים של חלק מהצלעות ( בסנטימטרים . ( 1 כתבו את ממדי התיבה . 2 חלקו את פאות התיבה לקבוצות של פאות חופפות . כמה קבוצות כאלה יש ? האם קיימת תיבה המתאימה לתיאור ? אם כן - תנו דוגמה לממדים של תיבה כזו . א . תיבה שיש לה בדיוק פאה ריבועית אחת . ב . תיבה שיש לה בדיוק זוג אחד של פאות ריבועיות . ג . תיבה שיש לה בדיוק שני זוגות של פאות ריבועיות . ד . תיבה שיש לה שלושה זוגות של פאות ריבועיות . הידעתם ? 1 סרטטו מלבן . 2 סרטטו מלבן חופף לראשון , המוזז ממנו באלכסון . הנה דרך אפשרית לסרטט תיבה : 3 סרטטו קטע בין כל שני קדקודים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר