עמוד:181

7 נתונה כמות בלתי מוגבלת של מלבנים משני סוגים : ריבועים שאורך צלעם מ"ס 5 , ומלבנים שאורכי צלעותיהם מ"ס 2 מ"ס 5–ו . א . האם אפשר להרכיב תיבה רק מהריבועים ? אם כן - כתבו את ממדיה ; אם לא - הסבירו מדוע לא . ב . האם אפשר להרכיב תיבה רק מהמלבנים ( שאינם ריבועים ?( אם כן - כתבו את ממדיה ; אם לא - הסבירו מדוע לא . ג . 1 האם אפשר להרכיב תיבה ממלבנים משני הסוגים ? אם כן - ציינו כמה מלבנים מכל סוג דרושים , ומה ממדי התיבה ; אם לא - הסבירו מדוע לא . 2 האם אפשר להרכיב ממלבנים משני הסוגים תיבה אחרת , שממדיה שונים ? 8 נתונים שני זוגות של מלבנים : זוג מלבנים חופפים שממדיהם מ"ס 5 מ"ס 7–ו , וזוג מלבנים חופפים שממדיהם מ"ס 5 מ"ס 3–ו . כדי לבנות מהמלבנים האלה תיבה דרוש עוד זוג של מלבנים חופפים . בחרו מבין הסרטוטים המוקטנים שלפניכם את המלבן שממדיו מתאימים , וציינו את ממדי התיבה שתתקבל . 9 נתון מספר בלתי מוגבל של מלבנים בארבעה צבעים : מלבנים לבנים שממדיהם 3–ו . ’מ 3 מ’ מלבנים ירוקים שממדיהם 4 מ’ . ’מ 5–ו מלבנים חומים שממדיהם 4 מ . 7–ו ’ מ’ מלבנים צהובים שממדיהם 7 מ’ . ’מ 5–ו א . בדקו אם ניתן להרכיב מהמלבנים את התיבות האלה : 1 תיבה שממדיה 3 , 'מ 5 מ’ . ’מ 3–ו 2 תיבה שממדיה 4 , 'מ 5 מ’ . ’מ 7–ו אם אפשר - רשמו אילו מלבנים דרושים , וכמה מלבנים מכל צבע . אם אי–אפשר - תארו את ממדיהם של המלבנים החסרים , וציינו כמה מלבנים כאלה דרושים . ב . האם אפשר לבנות מהמלבנים הנתונים תיבות נוספות ? אם כן - כתבו את ממדיהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר