עמוד:180

דיון 4 בתיבה שבסרטוט המוקטן נתונים האורכים של שלוש צלעות היוצאות מאותו קדקוד ( קדקוד . ( M כל האורכים בסרטוט הם בסנטימטרים . ענו על השאלות ונמקו את תשובותיכם . א ציינו את השמות של כל הצלעות שאורכן מ"ס 12 . ב . ציינו את השמות של כל הצלעות שאורכן מ"ס 4 . ג . ציינו את השמות של כל הצלעות שאורכן מ"ס 9 . ד . האם יש בתיבה צלעות שלא ניתן לקבוע את אורכן לפי הנתונים ? לאורכים של שלוש צלעות היוצאות מקדקוד אחד של תיבה קוראים ממדי התיבה . דוגמה ממדי התיבה שבסרטוט הם מ"ס 2 , מ"ס 3 . מ"ס 5–ו שימו לב : אין חשיבות לסדר הכתיבה של הממדים . את ממדי התיבה שבסרטוט אפשר לכתוב גם כך : מ"ס 3 , מ"ס 5 . מ"ס 2–ו שתי תיבות שיש להן אותם ממדים נחשבות תיבות זהות . 5 לפניכם סרטוט מוקטן של תיבה . כל המידות בסרטוט הן בסנטימטרים . א . ציינו את השמות של כל הפאות שממדיהן מ"ס 12 מ"ס 5–ו . כמה פאות כאלה יש בתיבה ? ב . 1 האם יש בתיבה פאות החופפות לפאה ? AEFD ציינו את שמותיהן . 2 האם יש בתיבה עוד זוגות של פאות חופפות ? ציינו את שמותיהן . בתיבה כל זוג פאות נגדיות הן חופפות . ( הסבירו מדוע ( . 6 בכל סרטוט מופיע גוף ועליו נתונים של חלק מהמקצועות , במספרים או בעזרת משתנים . ( הסרטוטים מוקטנים ; כל הנתונים הם במטרים ( . האם הגוף בסרטוט יכול להיות תיבה ? אם לא - הסבירו מדוע לא . אם כן - כתבו את ממדי התיבה . אם יש יותר מאפשרות אחת - כתבו את הממדים של תיבה מתאימה נוספת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר