עמוד:179

א . תיבה , פריסות ושטח פנים מה נלמד ? התיבה ותכונותיה פריסות של תיבה שטח פנים של תיבה התיבה ותכונותיה דיון 1 א . סרטטו על דף משבצות מלבנים שונים שאורכי צלעותיהם מ"ס 3 , מ"ס 5 או מ"ס 8 . כמה מלבנים שונים ( שאינם חופפים ) אפשר לסרטט ? ב . לכל אחד מהמלבנים שסרטטתם בסעיף א סרטטו מלבנים חופפים במספר הדרוש לכם לבניית תיבות שונות . גזרו את המלבנים , ובעזרת נייר דבק נסו לבנות כמה שיותר תיבות שונות . ג . מיינו את התיבות לקבוצות שונות ותארו מה מאפיין כל קבוצה . תזכורת תיבה היא גוף הבנוי 6–מ מלבנים . פאות התיבה הן המלבנים שמהם בנויה התיבה . צלעות התיבה הן הצלעות של המלבנים שמהם בנויה התיבה ( והן נקראות גם מקצועות . ( קדקודי התיבה הם הקדקודים של המלבנים שמהם בנויה התיבה . תיבה שכל פאותיה הן ריבועים נקראת קובייה . כאשר מסרטטים סקיצה של תיבה על דף שטוח או מדפיסים צילום של תיבה על נייר , חלק מפאות התיבה אינן נראות כמלבנים , אף שבמציאות הן מלבנים . 2 כמה קדקודים יש לתיבה ? כמה צלעות ? כמה פאות ? אפשר להיעזר בתיבות שבניתם במשימה הראשונה . 3 לפניכם סרטוט של תיבה . א . כתבו את שמות כל המקצועות של התיבה היוצאים מהקדקוד . B ב . כתבו את שמות כל הפאות של התיבה . ג . כתבו את שמות כל המקצועות המקבילים למקצוע . HD ד . כתבו את שמות כל המקצועות הניצבים למקצוע . FB תיבה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר