עמוד:178

69 במלבן ABCD הצלע AB קצרה מ"ס 2–ב מהצלע . AD א . השלימו בטבלה מידות של מלבנים מתאימים בהתאם לנתונים . ב . נסמן מ"ס m–ב את אורך הצלע . AB 1 כתבו בעזרת m ביטויים אלגבריים המתארים את הצלע . AD 2 כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את היקף המלבן ואת שטחו . 70 נתון מלבן שממדיו מ"ס 5 מ"ס 40–ו . בכל סעיף תארו איזה שינוי יחול בשטחו של המלבן ובהיקפו כתוצאה משינוי בממדיו . א . מאריכים את הצלעות הארוכות פי 3 ואת הצלעות הקצרות לא משנים . ב . מאריכים את הצלעות הקצרות פי 3 ואת הצלעות הארוכות לא משנים . ג . מאריכים כל צלע פי . 3 ד . מאריכים כל צלע מ"ס 3–ב . הידעתם ? תולדות המטר המטר נקבע כמידת האורך הבסיסית במהלך המהפיכה הצרפתית , בשלהי המאה . 18–ה 1 במקור הוא הוגדר כ– מהמרחק בין קו המשווה לקוטב הצפוני . 10 , 000 , 000 כיוון שהיה ויכוח לגבי המדידה המדויקת של מרחק זה , יצרו מוט מתכת שאורכו מטר בדיוק . את המוט חייבים לשמור בטמפרטורה קבועה , כדי שאורכו יישאר קבוע . המוט נמצא עד היום במכון הבינלאומי למידות ולמשקלות השוכן ליד פריס . בשנת 1983 שינו את הגדרת המטר להגדרה מדויקת יותר , שנותרה בתוקף עד היום . 1 לפי ההגדרה החדשה , המטר הוא המרחק שאור עובר בריק במשך שניות . 299 , 792 , 458 האם אתם יכולים להסיק מהמידע הזה מהי מהירות האור בריק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר