עמוד:177

65 א . כתבו ממדים של שני מלבנים שונים ששטחם 12 סמ"ר . 1 ב . כתבו ממדים של שני מלבנים שונים ששטחם סמ"ר . 2 12 ג . כתבו ממדים של שני מלבנים שונים ששטחם סמ"ר . 35 66 א . תנו דוגמה לממדים של שני מלבנים ששטחיהם שווים והיקפיהם שונים . ב . תנו דוגמה לממדים של שני מלבנים שהיקפיהם שווים ושטחיהם שונים . 67 כל אחד מהמצולעים הצבועים שלפניכם התקבל מריבוע שאורך צלעו מ"ס a , על ידי גזירה של ריבועים שצלעם מ"ס 3 , כל פעם בצורה שונה . א . 1 איזה מהמצולעים הצבועים שווה בהיקפו לריבוע המקורי ? הסבירו . 2 איזה מהמצולעים הצבועים גדול בהיקפו מהריבוע המקורי ? בכמה ? הסבירו . 3 הציעו דרך לגזור מהריבוע המקורי ארבעה ריבועים שצלעם מ"ס 3 , כך שהיקף המצולע שיתקבל יהיה שווה להיקף הריבוע המקורי . ב . בכל אחד מהמקרים הבאים חשבו את היקפי המצולעים הצבעוניים - אם אפשר . אם אי–אפשר - הסבירו מדוע . 1 a = 20 2 a = 3 3 a = 5 68 לפניכם תרשים מוקטן של דירת חדר . א . כתבו לפי התרשים ביטוי אלגברי המתאר את שטח הדירה . ב . מצאו את ממדי חדר המגורים ואת שטחו אם נתון ששטח הדירה הוא . ר"מ 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר