עמוד:175

כדי לחשב את שטחו של מלבן יש לדאוג לכך ששני הממדים שלו יופיעו באותה יחידת אורך . דוגמה אורכי הצלעות של מלבן הם מ"מ 140 מ"ס 2–ו . אם רוצים לחשב את שטח המלבן בסמ"ר , יש להמיר את האורך מ"מ 140 לסנטימטרים . ( מ"מ 140 = מ"ס 14 ) שטח המלבן הוא 28 סמ . ( 2 14 = 28 ) ר" 55 נתון מלבן שאורכי צלעותיו מ"ס 7 מ"מ 7–ו . א . מהו שטח המלבן ביחידות של מילימטר רבוע ? ב . מהו שטח המלבן ביחידות של סנטימטר רבוע ? 56 בכל סעיף נתונים ממדי מלבן . חשבו את שטח המלבן ביחידות הנוחות לכם . א . מ"ס 3 , מ"מ 120 ג . מ"ס 250 , 15 מ' ה . מ"מ 2000 , 'מ 2 1 ב . מ"ס 75 , 0 . 4 מ' ד . מ"ס 200 , מ’ ו . מ"ק 2 , מ"ס 1500 5 57 בכל סעיף נתונים שטח של מלבן ואורכה של אחת הצלעות . חשבו את אורך הצלע האחרת . א . שטח : ר"מ 1 , 600 ; אורך צלע : מ"ס 8 , 000 ב . שטח : ר"מ 300 , 000 ; אורך צלע : מ"ק 1 . 5 1 ג . שטח : מ"ר ; אורך צלע : מ"מ 500 2 דיון 58 א . באילו יחידות מידה כדאי למדוד שטח של מחברת ? שטח של חדר כיתה ? שטח של עיר ? ב . תנו דוגמאות לשטחים אחרים שנוח לתאר אותם ביחידות שטח שונות : בסמ"ר , במ"ר ובקמ"ר . 59 חלקות אדמה מקובל למדוד ביחידת השטח דונם . 1 דונם ר"מ 1000 = א . כתבו ממדים של שני שדות שונים ששטח כל אחד מהם הוא דונם אחד . ב . כמה דונמים יש בקילומטר רבוע אחד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר