עמוד:174

49 צלע אחת של מלבן כלשהו ארוכה פי 2 מצלע אחרת . א . סמנו את אורך הצלע הקצרה , 'מ x–ב וכתבו באמצעות x ביטויים אלגבריים המתארים את היקף המלבן ואת שטחו . ב . סמנו את אורך הצלע הארוכה , 'מ a–ב וכתבו באמצעות a ביטויים אלגבריים המתארים את היקף המלבן ואת שטחו . 50 צלע אחת של מלבן כלשהו ארוכה מ"ס 2–ב מצלע אחרת . סמנו x–ב את אורכה של אחת הצלעות בסנטימטרים . ציינו אם המשתנה x מייצג אצלכם את הצלע הקצרה או את הצלע הארוכה . כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את היקף המלבן ואת שטחו . 51 היקף ריבוע כלשהו הוא מ"ס a . כתבו ביטויים אלגבריים המייצגים את אורך הצלע של הריבוע ואת שטחו . 52 השלימו את הטבלה : דיון 53 אורך צלעו של ריבוע מ"ס 100 . א . מה שטח הריבוע בסמ"ר ? ב . מה שטח הריבוע בממ"ר ? ג . מה שטח הריבוע במ ? ר" ד . מה שטח הריבוע בקמ ? ר" 54 מה שטח המלבן שבסרטוט המוקטן ? לפניכם תשובות שונות . בדקו את נכונותן והסבירו . א . 140 סמ"ר ג . 72 סמ"ר ה . 1 . 4 סמ"ר ב . ר"מ 1 . 4 ד . 14 , 000 סמ"ר ו . ר"מ 144

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר