עמוד:170

35 על דף משובץ סרטטו ריבועים שאורכי צלעותיהם 12 משבצות . הניחו ששטח כל ריבוע כזה מייצג ר"מ 1 . בכל סעיף סרטטו מלבן המתאים לתיאור . 1 5 א . מלבן שאורכי צלעותיו מייצגים מ' ו– . 'מ 4 6 2 ב . מלבן ששטחו מייצג מ"ר . 3 3 ג . מלבן ששטחו מייצג ר"מ 1 . 4 1 36 לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן קרטון שממדיו a מ' ו– . 'מ 2 א . כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח הקרטון . ב . כתבו ביטוי אלגברי המייצג את היקף הקרטון . ג . גזרנו מהקרטון ריבוע קטן ( כמו בסרטוט . ( כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח הקרטון שנשאר ( השטח הצהוב . ( 37 בתרשימים שלפניכם כל הזוויות ישרות . נסו לחשב את ההיקף ואת השטח של כל מצולע . בחלק מהתרשימים חסרים נתונים . אם אין מספיק נתונים - הסבירו מה חסר . 38 לפניכם סרטוטים של מלבנים שונים על דף משובץ . א . אילו מהמלבנים שווים בשטחם ? ב . אילו מהמלבנים שווים בהיקפם ? ג . אילו מהמלבנים שווים גם בשטחם וגם בהיקפם ? ד . האם בין המלבנים יש מלבנים חופפים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר