עמוד:169

חישוב שטח של מלבן שממדיו אינם מספרים שלמים דוגמה 2 3 נחשב את שטחו של מלבן שממדיו מ' ו– . 'מ 5 4 א . נסרטט בהקטנה ריבוע ששטחו ר"מ 1 . ב . נחלק צלע אחת של הריבוע 5–ל חלקים שווים ואת הצלע הסמוכה לה 4–ל חלקים שווים . ( מדוע לדעתכם כדאי לבחור בחלוקה כזו (? ג . בעזרת החלוקה נסרטט בהקטנה מלבן שאורכי 2 3 צלעותיו מ' ו– מ' ( המלבן הסגול בסרטוט . ( 1 5 4 ד . נמשיך את סימני החלוקה ( ראו סרטוט . ( 2 כעת הריבוע כולו מחולק 20–ל מלבנים שווי–שטח ( מכפלת המכנים של שני ממדי המלבן , ( והמלבן הסגול מורכב 6–מ מהם ( מכפלת המונים . ( 1 שטחו של כל מלבן קטן הוא ) ר"מ הסבירו מדוע . ( 20 מכאן שהחישוב למציאת השטח של המלבן הסגול הוא : 3 2 3 2 6 = = 4 5 4 5 20 6 3 שטח המלבן הוא : ר"מ = ר"מ = ר"מ 0 . 3 20 10 גם שטח של מלבן שממדיו אינם מספרים שלמים שווה למכפלת שני הממדים של המלבן . 34 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של ריבוע ששטחו ר"מ 1 , ובתוכו מלבן ירוק . בעזרת סימני החלוקה שעל הריבוע כתבו את ממדי המלבן במטרים , וחשבו את שטחו במטרים רבועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר