עמוד:164

17 בכל סעיף נתון מלבן ABCD שהורידו ממנו מלבן או שניים בצורות שונות כך שהתקבל מצולע ( מסומן בצבע . ( האם היקף המצולע שהתקבל גדול מהיקף המלבן , ABCD קטן ממנו או שווה לו ? הסבירו . 18 לפניכם סרטוטים מוקטנים של מצולעים הבנויים ממלבנים . כתבו ביטויים אלגבריים המתארים את היקפי המצולעים . שטח מלבן דיון 19 לפניכם שתי צורות המסורטטות על דף משבצות . ( אורך הצלע של כל משבצת הוא ( . מ"ס 0 . 5 רוצים לצבוע את שתי הצורות . א . אם נצבע את שתי הצורות - לאיזו מהן יידרש יותר צבע ? נמקו . ב . לפניכם תשובות מנומקות של שני תלמידים לסעיף א . מי מהם נימק נכון ? אופיר אמר : לצביעת צורה 2 דרוש יותר צבע , כי צריך לכסות בצבע 40 משבצות , ואילו בצורה 1 יש לכסות רק 36 משבצות . אבי אמר : לצביעת צורה 2 דרוש יותר צבע , כי יש לכסות בצבע 10 סמ"ר , ואילו בצורה 1 יש לכסות רק 9 סמ . ר"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר