עמוד:163

11 בכל סעיף נתונים היקף של מלבן ואורך של אחת מצלעותיו . מצאו את אורך הצלע הסמוכה . א . היקף : ; 'מ 8 , 120 אורך צלע : מ"ק 4 ב . היקף : ; 'מ 5 . 6 אורך צלע : מ"ס 80 1 ג . היקף : מ"מ 100 ; אורך צלע : מ"ס 2 ד . היקף : מ"ס 280 ; אורך צלע : 0 . 7 מ' 12 מגרש המשחקים בשכונה הוא מלבני , וממדיו הם 90 מ' . 'מ 54 . 5–ו הילדים רצים סביב המגרש . כמה פעמים עליהם להקיף את המגרש ( הקפות שלמות ) אם ברצונם לרוץ לפחות ? מ"ק 3 13 נתון מלבן שמידותיו מ"ס 9 מ"מ 30–ו . מצאו את אורך הצלע של ריבוע , שהיקפו שווה להיקף המלבן הנתון . 14 המשטח העליון של כל שולחן במסעדה הוא מלבן שממדיו 2 מ' . 'מ 1–ו א . אם יצמידו שלושה שולחנות זה לזה כמו בסרטוט משמאל , מה יהיה היקף המשטח העליון של השולחן הגדול שיתקבל ? ב . כמה שולחנות יש להצמיד זה לזה באותו אופן כדי שיתקבל שולחן שהיקפו ? 'מ 50 ג . הציעו דרכים שונות להצמיד שלושה שולחנות זה לזה כך שיתקבל שולחן מלבני . מצאו את היקפו של המשטח העליון שיתקבל בכל מקרה . הרחבה 15 נתון מלבן שממדיו מ"מ a מ"ס b–ו . א . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המלבן במטרים . ב . תלמידים התבקשו לכתוב ביטויים המתארים את היקף המלבן ביחידות אורך שונות . לפניכם תשובות של שישה תלמידים . אילו מהתשובות נכונות ? הסבירו . 16 היקפו של מלבן הוא מ"ס 12 . צלע אחת במלבן ארוכה מהאחרת מ"ס 2–ב . מה אורכי הצלעות של המלבן ? הסבירו כיצד מצאתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר