עמוד:162

דיון 8 ממדי מלבן הם 0 . 5 מ' מ"ס 30–ו . חשבו את היקף המלבן פעמיים , בכל פעם ביחידת אורך אחרת . תזכורת 1000 מ' מ"ק 1 = 1 = מ"ס 100 מ' מ"ס 1 = מ"מ 10 כדי לחשב היקף של מלבן יש לדאוג לכך שממדיו יופיעו באותן יחידות אורך . דוגמה 1 נתון מלבן שממדיו הם מ"מ 140 מ"ס 2–ו . אפשר לחשב את היקף המלבן בסנטימטרים . לשם כך יש להמיר את האורך מ"מ 140 לסנטימטרים : מ"מ 140 = מ"ס 14 אם כך , אורכי הצלעות הם מ"ס 14 מ"ס 2–ו , ולפי החישוב 2 ( 2 + 14 ) = 32 נמצא שהיקף המלבן הוא מ"ס 32 . אפשר גם לחשב את ההיקף במילימטרים . לשם כך יש להמיר את האורך מ"ס 2 למילימטרים : מ"ס 2 = מ"מ 20 אם כך , אורכי הצלעות הם מ"מ 140 מ"מ 20–ו , ולפי החישוב ( 20 + 140 ) = 320 נמצא שהיקף המלבן הוא . מ"מ 320 שימו לב : לעתים כדאי לחשב את ההיקף ביחידת אורך השונה מהיחידות שבהן מופיעים הנתונים . דוגמה 2 נתון מלבן שממדיו מ"ק 2 מ"ס 300–ו . במקרה זה נוח יותר לבטא את הממדים במטרים : 2 , 000 מ' , 'מ 3–ו ולחשב את היקף המלבן במטרים : 2 ( 3 + 2 , 000 ) = 4 , 006 היקף המלבן הוא . 'מ 4 , 006 מובן שאפשר להציג את הממדים בקילומטרים מ"ק 2 ) מ"ק 0 . 003–ו ) ולחשב את ההיקף בהתאם , ( מ"ק 4 . 006 ) ואפשר גם להציג את הממדים בסנטימטרים מ"ס 200 , 000 ) מ"ס 300–ו ) ולחשב את ההיקף בהתאם . ( מ"ס 400 , 600 ) 9 בכל אחת מהדוגמאות במסגרת חישבנו את ההיקף בדרכים שונות . האם קיבלנו אותו היקף בכל הדרכים ? הסבירו . 10 בכל סעיף נתונות מידות של מלבן . חשבו את היקף המלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר