עמוד:161

2 חשבו את היקפי המלבנים לפי הנתונים בסרטוטים המוקטנים . 3 א . מה אורך צלעו של ריבוע שהיקפו ? 'מ 28 הסבירו . ב . היקף מלבן מ"ס 14 . אורך צלע אחת של המלבן הוא מ"ס 6 . מצאו את אורך הצלע הסמוכה לה . 4 סכום האורכים של זוג צלעות סמוכות של מלבן הוא מ"ס 18 . א . מהו היקף המלבן ? נמקו . ב . סרטטו מלבן המתאים לתיאור . מהם ממדיו ? ג . האם קיים מלבן בעל ממדים אחרים המתאים לתיאור ? אם כן , ציינו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . 5 היקף מלבן כלשהו הוא מ"ס 16 . א . סמנו מ"ס x–ב את האורך של אחת מצלעות המלבן , ובטאו באמצעות x את אורך הצלע הסמוכה . ב . האם ייתכן שהאורך של אחת מצלעות המלבן הוא מ"ס 3 ? מ"ס 4 ? מ"ס 8 ? נמקו . דיון 6 בכל סעיף נתון תיאור של מלבן . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המלבן . הדרכה : סמנו במשתנה את אורכה של צלע אחת וכתבו ביטוי המתאר את אורך הצלע הסמוכה לה . א . אחת מצלעות המלבן קצרה מ"ס 4–ב מצלע אחרת שלו . ב . אחת הצלעות במלבן ארוכה פי 4 מצלע אחרת שלו . 7 בכל סעיף חשבו את היקף המלבן או כתבו ביטוי אלגברי המתאר אותו . א . סכום האורכים של זוג צלעות סמוכות של המלבן הוא . 'מ 7 ב . סכום האורכים של זוג צלעות סמוכות של המלבן הוא מ"ס 4 m . ג . סכום האורכים של זוג צלעות סמוכות של המלבן הוא . 'מ ( 8 b + 4 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר