עמוד:160

ד . היקף ושטח של מלבן מה נלמד ? היקף מלבן שטח מלבן היקף מלבן תזכורת היקף של מצולע הוא סכום האורכים של צלעות המצולע . דיון 1 א . לפניכם סרטוטים מוקטנים של מלבנים . ( האורכים בסרטוטים נתונים במטרים ( . בכל סרטוט ציינו אם אפשר לחשב את היקף המלבן . אם אפשר - חשבו את ההיקף . הציעו דרכים שונות לחישוב . אם אי–אפשר לחשב - הסבירו מדוע . ב . 1 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקפו של מלבן שממדיו a מ' . 'מ b–ו 2 כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקפו של ריבוע שצלעו . 'מ a כיצד מחשבים היקף של מלבן ? אם ממדי המלבן הם b–ו a והם נתונים באותן יחידות אורך , אז אפשר לחשב את היקף המלבן באמצעות כל אחד מהביטויים האלה : 2 a + 2 b 2 ( a + b ) ( הסבירו מדוע ( . דוגמה את היקפו של מלבן שממדיו 5 מ' 7–ו מ' אפשר לחשב באמצעות כל אחד מהביטויים שלמעלה : 7 = 24 2 ( 5 + 7 ) = 24 בשתי הדרכים מצאנו שההיקף הוא . 'מ 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר