עמוד:155

דיון 17 א . אלכסוני המלבן ABCD נחתכים בנקודה . M הסבירו מדוע הנקודה M מחלקת את האלכסון AC לשני קטעים שווים . הדרכה : היעזרו במלבן הצהוב RPFL החופף . ABCD–ל היעזרו בטענה שבמסגרת . הציעו דרכים להניח את המלבן הצהוב על ABCD כך שהקטע RG יתלכד פעם עם AM ופעם עם . CM ב . הנקודה M מחלקת גם את האלכסון BD לשני קטעים שווים . הסבירו מדוע . ג . בסעיפים הקודמים הראיתם , שבמלבן ABCD נקודת החיתוך של האלכסונים מחלקת כל אלכסון לשני קטעים שווים . האם התכונה הזו מתקיימת בכל מלבן ? האלכסונים במלבן חוצים זה את זה . במלבן AEBC שבסרטוט : EM = AM = MB 18 אורך האלכסון BD של המלבן ABCD בסרטוט המוקטן הוא מ"ס 9 . מה אורך הקטע ? AO דיון 19 א . אלכסוני המלבן ABCD נחתכים בנקודה . G נמקו מדוע המרחק של הנקודה G מהקדקוד A שווה למרחקה מהקדקוד . B ב . האם בכל מלבן נקודת חיתוך האלכסונים נמצאת במרחק שווה מכל הקדקודים ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר