עמוד:153

11 במלבן ABDC שבסרטוט המוקטן נתון : AB = מ"ס 4 , AC = מ"ס 3 , AD = מ"ס 5 מצאו את אורכי הקטעים . BC–ו BD , CD 12 המרובע HKLM הוא מלבן . הסבירו מדוע היקף המשולש KLM שווה להיקף המשולש . HML דיון 13 לגבי כל טענה קבעו אם היא נכונה או לא נכונה . נמקו את קביעותיכם . א . בכל ריבוע האלכסונים שווים זה לזה . ב . בכל מרובע האלכסונים שווים זה לזה . ג . קיים מרובע שאלכסוניו שווים זה לזה . ד . קיים מרובע שאינו מלבן אשר אלכסוניו שווים זה לזה . ה . קיים מלבן שאלכסוניו שונים זה מזה . 14 א . טענה : האלכסון במלבן ארוך יותר מכל אחת מצלעות המלבן . 1 היעזרו בסרטוט וכתבו את הטענה בכתיב מתמטי . 2 נמקו את הטענה . ב . טענה : האלכסון במלבן קצר מסכום שתי צלעות סמוכות של המלבן . 1 היעזרו בסרטוט וכתבו את הטענה בכתיב מתמטי . 2 נמקו את הטענה . 15 המרובע HKLM הוא מלבן והמרובע AKMB הוא ריבוע . נסמן : HL = מ"ס a א . מהו היקף הריבוע אם ? a = 7 הסבירו כיצד חישבתם . ב . כתבו באמצעות a ביטוי אלגברי המתאר את היקף הריבוע . ג . נמקו מדוע היקף המחומש AKLMB גדול מהיקף הריבוע . ד . נמקו מדוע היקף המלבן HKLM קטן מהיקף הריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר