עמוד:152

תכונות האלכסונים במלבן תזכורת אלכסון במצולע הוא קטע שמחבר שני קדקודים שאינם סמוכים זה לזה . 9 סרטטו שני מלבנים שונים ומדדו את אורכי האלכסונים שלהם . האם סרטטתם מלבן שאלכסוניו שווים זה לזה באורכם ? האם סרטטתם מלבן שאלכסוניו שונים זה מזה באורכם ? נסו לסרטט מלבנים משני הסוגים . האם הצלחתם ? הסבירו . דיון 10 יונתן טוען : במלבן שני האלכסונים שווים באורכם . יונתן רוצה לנמק את טענתו . הוא אומר : סרטטתי מלבן ABCD וסימנתי את אלכסוניו בשני צבעים שונים ( ירוק וצהוב . ( אני רוצה להראות ששני האלכסונים האלה שווים באורכם . לשם כך סרטטתי מלבן RPFL החופף למלבן , ABCD וסימנתי באדום את האלכסון . RF אנסה להראות שהאלכסון הזה שווה באורכו גם AC–ל וגם . DB–ל א . 1 הציעו דרך להניח את המלבנים זה על זה כך שניתן יהיה להסיק את השוויון . AC = RF 2 הציעו דרך להניח את המלבנים זה על זה כך שניתן יהיה להסיק את השוויון . BD = RF ב האם מתשובותיכם לסעיף א נובע שאלכסוני המלבן ABCD שווים זה לזה ? הסבירו . ג . האם מתשובותיכם לסעיף א נובע שבכל מלבן האלכסונים שווים זה לזה ? הסבירו . האלכסונים במלבן שווים זה לזה באורכם . במלבן KQDP שבסרטוט : QP = DK

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר