עמוד:151

ב . ציינו לגבי כל אחד מהמלבנים שלפניכם אם ייתכן שהוא חופף למלבן הסגול , ואם כן - באילו תנאים . הסבירו . 7 במלבן ABCD שבסרטוט המוקטן הנקודה G היא אמצע הצלע . AB EF › AD–ו GH › AB מצאו בסרטוט זוגות של מלבנים חופפים , ונמקו מדוע הם מלבנים חופפים . דיון 8 לפניכם שני מלבנים חופפים . א . הציעו דרכים שונות להניח אותם זה על זה כך שיכסו זה את זה . לכל אחת מהדרכים שהצעתם כתבו את זוגות הקדקודים המכסים זה את זה . אפשר להיעזר בדפי הגזירה הנמצאים בסוף הספר . ב . בכל אחת מהדרכים שהצעתם בסעיף א בדקו : האם קדקודים סמוכים במלבן אחד מתלכדים עם קדקודים סמוכים במלבן האחר ? האם צלעות סמוכות במלבן אחד מתלכדות עם צלעות סמוכות במלבן האחר ? האם קדקודים נגדיים במלבן אחד מתלכדים עם קדקודים נגדיים במלבן האחר ? האם צלעות נגדיות במלבן אחד מתלכדות עם צלעות נגדיות במלבן האחר ? יש כמה דרכים שונות להניח מלבנים חופפים כך שיכסו זה את זה בדיוק . בכל אחת מהדרכים צלעות סמוכות יתלכדו עם צלעות סמוכות , צלעות נגדיות יתלכדו עם צלעות נגדיות , קדקודים סמוכים יתלכדו עם קדקודים סמוכים , וקדקודים נגדיים יתלכדו עם קדקודים נגדיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר